BASES DEL CONCURS FOTOGRÀFIC DE LA FESTA DE LA RATAFIA 2015

concurs foto

 

 1.- Objecte:

El concurs fotogràfic de la festa de la Ratafia és donar a conèixer la festa de la Ratafia i tot el que l’envolta.

Paral·lelament al concurs, el dissabte al matí hi haurà una Masterclass de fotografia, que ajudarà a potenciar i donar a conèixer el concurs fotogràfic i la Festa de la Ratafia. En el tema “Els secrets de les millors fotos” enfocat en la fotografia artística-social, en el marc d’una fira.

2.- Termini:

El concurs s’obre el dijous 5 de novembre i acaba el diumenge 8 de novembre de 2015 a les 24:00 hores.

3.- Forma de participació

Els participants hauran de fer fotos relacionats amb la Festa de la Ratafia i tot el que l’envolta.

Hi ha dos maneres de participar:

–  A – Amb càmera digital o analògica.

Els que participin amb càmera hauran d‘enviar les fotos per correu electrònic a confraria.ratafia@gmail.com

Les fotografies han de ser digitals, en format JPEG (*.jpg), han de tenir una  mida mínima de 1024 x 768 píxels, una resolució mínima de 72 ppp, i un pes màxim del fitxer que no superi els 6Mb.

S’admeten fotos en color i fotos amb blanc i negre. Amb qualsevol edició que el participant cregui oportú, per emfatitzar el tema de la foto.

 –  B – Amb mòbil, a través d’instagram

Els participants han de tenir un compte d’instagram públic. Hauran d’etiquetar les fotos amb l’etiqueta: #fotoratafia2015 i #festaratafia i ser seguidors del perfil @confraria_festa_ratafia

4.- Característiques de les fotos

No hi ha límit en el número de fotos a presentar. Tots els participants podran enviar o etiquetar totes les fotos que vulguin.

L’organització del concurs podrà pujar durant el concurs, a les seva web o xarxes socials, les fotografies que cregui oportunes per promoure el concurs.

Tots els participants declaren ser autors de les fotos amb les que participen al concurs.

Les fotos han d’estar relacionades amb la festa de la Ratafia i el que l’envolta.

No s’accepten fotos que descrimin a qualsevol empresa, organisme o persona per raó de naixement, sexe, nacionalitat o creences religioses.

5.- Premis

El jurat escollirà dos fotos del concurs amb càmera i dos fotos del concurs d’instagram

–    Per càmera:
Primer premi càmera: lot de ratafies 1842 + bossa “Jo Xinxollo”
Segon premi càmera: 1 ratafia 1842 + llibre dels 25 anys de la Festa

–   Per instagram:
Primer premi Instagram: lot de ratafies 1842 + bossa “Jo Xinxollo”
Segon premi Instagram: 1 ratafia 1842 + llibre dels 25 anys de la Festa

6.- Condicions de participació

El concurs és gratuït.

Podran participar el concurs fotogràfic qualsevol persona física de 16 anys o més, que no hagin estat implicades en la definició i/o preparació d’aquest concurs.

En el cas de persones menors de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors.

7.- Jurat

El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i els missatges  que  incompleixin els requisits i les condicions establertes en aquestes bases.

El jurat està format per professionals de la fotografia i membres de la Confraria de la Ratafia.

 8.- Selecció dels guanyadors

Els membres del jurat escolliran els guanyadors i es donaran a conèixer al cap d’una setmana de la finalització de la fira a les xarxes socials.

El concurs es pot declarar desert per falta de participants o si es considera que les fotos no defineixen l’essència de la Festa de la Ratafia.

 

Leave a reply

required*